Standardy kvality

Standardy kvality TEM definují kvalitu a bezpečnost požadovanou pro služby TEM. Vypracováním těchto celoevropských standardů kvality se zabývá pracovní skupina pro standardy kvality:
  • Pro terapie TEM: Dostupnost, vhodnost, účinnost, nákladová efektivita, orientace na pacienta, bezpečnost.
  • Pro školení TEM: Obsah, náklady, délka trvání, přínosy, typ provedení a ukončení, kvalita školitele, odborné předpoklady, praktický význam.
  • Pro projekty TEM: Otázka, nastavení, cílová skupina, cíl, metody, struktura, komunikace, informace, spolupráce, dokumentace, hodnocení.