Vize

TEM Forum 2023 – výchozí bod
 • Fórum TEM je mladá zastřešující organizace, která se každoročně schází v místech konání TEM – poprvé 17. června 2023 v Sankt Gallenu a poté 15. června 2024 ve Vídni.
 • Účelem fóra TEM je dát TEM hlas na celosvětové úrovni a zastupovat národní sdružení a instituce TEM na celoevropské úrovni.
 • Fórum TEM zahrnuje TEM v celé jeho šíři – jako kulturní dědictví všech evropských občanů, jako léčebné umění praktikované profesionálními lékaři a jako léčebné znalosti, které jsou systematicky zkoumány.
TEM Forum 2043 – vize
TEM jako kulturní dědictví všech:
 • TEM, její historie, základní poznatky, diagnózy a terapie jsou známy a srozumitelné široké veřejnosti.
 • Pokladnice platné regionální lidové a empirické medicíny je přístupná a využitelná pro všechny zájemce.
 • TEM je celosvětově známá “obchodní značka” – na stejné úrovni jako TČM nebo ájurvéda.
TEM jako terapeutická možnost:
 • Existuje základní shoda na základu, jádru a společném diagnostickém a terapeutickém jmenovateli TEM (core TEM).
 • Po vzoru švýcarského federálního diplomu “Naturopat se specializací na TEN” existují v co největším počtu zemí profesionalizované terapeutické profese, které pracují podle jasných standardů kvality.
 • Regulace a reprezentace TEM je prováděna subsidiárně a autonomně samotnými praktiky, učiteli a výzkumníky TEM.
TEM jako věda o léčení:
 • TEM má jasnou odbornou slovní zásobu, a to jak v angličtině, tak v evropských národních jazycích.
 • Poznatky o TEM jsou k dispozici v “knihovně TEM” – historických pramenech, současných publikacích nebo ve formě “kompendia TEM”.
 • TEM je zkoumán v rámci specifických studií založených na transparentní metodice; výsledky jsou publikovány ve vlastním časopise.