Vztahy s veřejností

TEM Fórum se soustavně a trvale věnuje práci s veřejností v oblasti TEM:
  • Podporujeme uznání a propagaci TEM v Evropě.
  • Seznamujeme veřejnost s TEM a zvyšujeme její reputaci
  • Vytváříme síť TEM a oslovujeme nové cílové skupiny
TEM Forum k tomuto účelu používá:
  • Tiskové zprávy, odborné články a rozhovory
  • Kongresy, konference, akce, přednášky a semináře
  • Sociální média
V oblasti public relations spolupracujeme mimo jiné s:
  • ANME – Association for Natural Medicine in Europe e. V.
  • Salus – salusnetwork.eu