Co je TEM

TEM označuje tradiční evropské léčitelské umění, které je písemně doloženo přibližně od roku 500 př. n. l. a které je dnes znovu objevováno a dále rozvíjeno jako účinný zdroj zdravotní péče a medicíny.
TEM se používá k udržení zdraví, prevenci, diagnostice, zlepšení a léčbě tělesných a duševních onemocnění.
TEM je kulturní dědictví, které patří všem lidem. Je naléhavě nutné se tohoto dědictví ujmout, chránit ho, rozvíjet, vědecky zkoumat a zpřístupnit všem (evropským) občanům.

Naturopati specializující se na TEN/TEM jsou ve švýcarském zdravotnickém systému prvním kontaktním místem. Prostřednictvím empatického rozhovoru s klientem a moderních i tradičních diagnostických postupů zjišťují zdravotní stav pacienta a stav jeho seberegulačních schopností. Důležitou roli hraje klasická diagnostika duhovky, jazyka a pulzu. Modernějšími diagnostickými metodami jsou vyšetření temného pole a biorezonance. Diagnostické nálezy poskytuje například vyšetření reflexních zón na zádech, rukou nebo nohou. Cílem všech diagnostických technik je zjistit pacientovy autoregulační schopnosti a následně zahájit vhodná opatření. Terapie jsou individuálně přizpůsobeny pacientovi – například masáže, baňkování, tepelná terapie, Baunscheidt nebo techniky jako kraniosakrální terapie. Koncept léčby doplňuje používání léků, dietní doporučení a optimalizace životního stylu.

Umění diagnostiky

Umění fytoterapie

Umění lékárny

Umění zdravé výživy

Umění léčby

Umění balneoterapie

Umění cvičení

Umění odolnosti